Професія лікаря – це не тільки вміти діагностувати та лікувати, це ще й вміти аналізувати, рецензувати, робити правильні висновки і постійно вчитись…

З цією метою 21.07.2021 в КНП «Чорноморська лікарня» була проведена патологоанатомічна конференція, на якій була присутня завідуюча ОМК Одеського патологоанатомічного бюро М.В. Хріненко. Даний обласний спеціаліст доповіла про стан справ в службі, зробила аналіз лікарських помилок, вказала на недоліки, які найбільше часто зустрічаються в практиці лікаря.

Під час заходу детальний аналіз лікарняної летальності та загальної смертності на території громади за І півріччя 2021 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, зробила медичний директор КНП «Чорноморська лікарня» Ольга Волкова.

Всього по лікарні за І півріччя 2021 року померло 202 особи (за аналогічний період 2020 року – 115).

Серед причин летальності у стаціонарі в 2021 році на І місці інфекційні захворювання (COVID-19), на ІІ – хвороби системи кровообігу, на ІІІ – новоутворення.

В минулому році причиною летальних випадків були хвороби системи кровообігу, новоутворення та хвороби органів травлення відповідно.

Паталогоанатомічна конференція